Нови статии

The Radiant Cherie’s Bookshelf

DSC_0940

I recently put all the current books I’m reading on my bedside table. While watching them sitting there I decided I have to share them with you. I am one of those people reading many books at the same time. Basically, I have a book for every mood I’m in. Whether I’m feeling like I want to learn about fashion (a few of you may know I attend a fashion course, so I have to read them), read something romantic, read a poem or a nice wise story – I can always satisfy my needs with the right book. I hope to inspire you to read more because we are all stuck to these electronic devices all the time and it’s so unhealthy and boring! When I start reading I keep asking myself – why have I been stopping myself from going to so many different worlds?

Неотдавна подредих всички книги, които в момента чета на нощното ми шкафче. Докато ги гледах реших, че трябва да ги споделя с вас. Аз съм една от тези, които обичат да четат няколко книги наведнъж. Просто си имам книга за всяко настроение. Независимо дали искам да науча нещо, свързано с мода (посещавам курс по мода, така че трябва да правя това), да прочета нещо романтично, някое стихотворение или мъдра история – винаги имам подходящата книга. Надявам се да ви вдъхновя да четете повече, защото всички сме залепени за тези електронни устройства постоянно, което е толкова нездравословно и скучно! Когато започна да чета, всеки път се питам: защо сама съм се спирала да навлизам в толкова нови и различни светове?

DSC_0946DSC_0958

I’m starting with a very special author to me – Georgi Gospodinov. He is Bulgarian and his books have been translated in a lot of languages and he has won a lot of international awards. I’m currently reading „Where we are not“, which is a book of poems, and „Natural Novel“. Another novel of his, which is even more popular is „Physics of Sorrow“. These books have an autobiography element to them but are extremely different from all the biographies or books with stories you’ve ever read.

Започвам с един много специален автор за мен – Георги Господинов. Предполагам знаете, че е българин, че книгите му са преведени на много езици и че е спечелил много награди. В момента чета книгата с поезия „Там, където не сме“ и „Естествен роман“. Друг негов роман, който е още по-популярен и отвъд граница е „Физика на тъгата“. Тези книги съдържат автобиографичен елемент, но са различни от класическите автобиографии или сборници с разкази на пазара.DSC_0951

This is a classic I think every single one of you has at least heard about. A wonderful love story visualising the lovely times when women were wearing those gorgeous dresses, big sunglasses and low-heeled shoes with a chic scarf around the neck, and why not – a small tiara for some extra princess shine. Oops, did I just describe Audrey?

Това е класика, за която всеки от вас би трябвало поне да е чувал. „Закуска в Тифани“ е невероятна любовна история за хубавите времена, когато жените носели тези прекрасни рокли, големи слънчеви очила, обувки с нисък ток, шикозен шал около врата и защо не – малка тиара на главата за допълнителен принцески блясък. Опа, да не би току-що да описах Одри?DSC_0960

My favourite youtuber – Zoe Sugg, released her first novels and I can’t be more proud of her. What I didn’t expect, however, was to like these books so much! A very light read with a compelling plot that will not leave you until you find out what follows! Cannot wait till November when the 3rd book is launching!

Любимият ми YouTube влогър – Зоуи Съг, публикува първите си два романа и съм много горда с нея. Това, което не очаквах обаче, е да харесам съдържанието толкова много. Много леки за четене с интригувващ сюжет, който няма да ви остави, докато не разберете какво следва! Нямам търпение за месец ноември, когато излиза третата част!DSC_0961

You know Coco Chanel’s signature term ‘little black dress’ everyone knows about today. Here’s a book showing how important it is to have a new type of this dress every year and how it makes a woman feel when she wears it. A very light read as well – perfect for a lazy Sunday.

Чували сте термина, създаден от Коко Шанел – „Малка черна рокля“, който всеки споменава днес. Ето книга, която показва колко е важно всеки сезон да има нов тип от тази рокля и как тя влияе на жената, която я облича. Също много приятна за ченете книга.DSC_0965

This is Coco (Gabrielle) Chanel‘s biography in full detail. I cannot emphasize enough how much I love it and how I cannot wait to finally finish it!

Това е пълната биография на Коко (Габриел) Шанел. Не мога да опиша колко ми харесва и как нямам търпение най-после да я приключа!DSC_0966 The story behind the creation of Miuca Prada and her husband – Patricio, called PRADA. Extremely complelling and informative.

Историята зад грандиозното творение на Миуча Прада и съпругът и – Патрицио, наречено ПРАДА. Много интересна и информативна книга.

DSC_0953

These two are written by the Englishman Adjan Brown, who has become a Buddhist monk. He tells these stories on his seminars and decided to publish them. Really wise, happifying and inspiring.

Тези две творби са написани от англичанинът Аджан Браун, който е станал будистки монах. Разказва тези истории на негови семинари и е решил да ги публикува в книги. Много мъдри, ощастливяващи и вдъхновяващи.

DSC_0963

„Stories from the suitcase“ is a book with stories from different authors sharing an experience of theirs while travelling. Very funny and at the same time – with a message.

„Истории от куфара“ е книга с разкази от различни автори, които споделят свое преживяване по време на път. Много забавни и същевременно с послание.

DSC_0962 „The reader from the train in 6:27“ is a book about the magic of reading and how it affects people’s lives. As Georgi Gospodinov would say: ‘A person who is reading is beautiful’.

„Четецът от влака в 6:27“ е книга за магията на четенето и как то влияе на живота на хората. Както Георги Господинов казва: „Четящият човек е красив“.

DSC_0947Go and do something outragous, cheries! And remember – sometimes that simply means chill with a glass of wine or a cup of tea and read a nice book. I hope I’ve already covered the second part 🙂

Направете нещо страхотно, шерита! И запомнете – понякога това означава просто да си починете с чаша чай или вино с хубава книга. Надявам се вече да съм покрила втората част 🙂

27 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.