A Quick Guide to Athens

A week ago, just before the big fires, my boyfriend & I went to the capital of Greece to look for some new experiences (as clichéd as it sounds). If you have scrolled through your Insta feed in the last month or two, you may have noticed that all the bloggers are either somewhere in Italy or on some Greek island. Turns out Athens is a somewhat underestimated destination. But it has it all – the history, the busy boulevards, the narrow streets, the pretty houses, the plants, and of course, the sea and its beaches.

Преди седмица, точно преди пожарите, аз и приятелят ми отидохме в столицата на Гърция, за да видим нещо ново (колкото и клиширано да звучи). Ако сте скролвали из feed-а си в Инстаграм през последните месец-два, най-вероятно сте забелязали, че повечето блогъри са или в Италия, или на някой гръцки остров. Атина сякаш е подценявана дестинация. А има всичко – история, големи булеварди, тесни улички, растителност и разбира се, море и плажове.

 • Mount Lycabettus:
  The highest one in Athens. Legend says that Athena – the goddess of war, put a big stone in the middle of the city and it became a hill. The best place to go there is before sunset – it’s really magical to see how big (and white!) Athens actually is (the photo abovr has no filter at all).Хълмът Ликавитос
  Той е най-високият в Атина. Според легендата Атина – богинята на войната, е поставила голям камък в центъра на града и той се е превърнал в хълм. Най-добре е да отидете там преди залез – гледката е изумителна (снимката горе дори не е обработвана).

 • Acropolis:
  You can’t go to Athens and not visit the Acropolis! It really is an impressive place, especially when you imagine how it looked more than 2000 years ago. There are other sites to visit nearby (like the Ancient Agora, Roman Agora, The Temple of Hephaestus, the Temple of Olympian Zeus, Hadrian’s Library, etc.). The price for everything is 30 euro, but for students (lucky us) is free! And you can use these tickets for 4 days!

  Акрополът
  Не може да посетите Атина и да не отидете да видите Акропола! Наистина е впечатляващо, особено ако си представите как е изглеждало преди повече от 2000 години. Има и други места наоколо (като Древната Агора, Римската Агора, Храмът на Хефест, Храмът на Зевс Олимпийски, Библиотеката на Адриан и пр.). Цената за всичко е 30 евро, а за студенти (късметлии като нас) е безплатно! И билетите важат до 4 дни!

The Temple of Hephaestus
Temple of the Olympian Zeus

 • Anafiotika:
  This is a small neighbourhood, just below the Acropolis. Its name comes from one of the Cycladic islands – Anafi. During the 19th century Anafian people  were asked to create a place similar to their home. So they made a district looking quite like the Cycladic islands (e.g. Santorini or Mykonos) with their white houses and teeny tiny steets. Probably my favorite (and most Instagramable) place in Athens!Анафиотика
  Това е малко кварталче в подножието на Акропола. Името му идва от Цикладския остров – Анафи. През ХIХ век тамошни са създали въпросното място, наподобяващо техния дом. А то е в цикладски стил (като в Санторини или Миконос) с тесните улички и белите ниски къщи. Може би най-любимото ми (и подходящо за снимки) място в града!

 • Piraeus:
  Approximately 12 km from the city centre (use the metro to go there) is the largest passenger port in Europe. It’s a hybrid of older and not so attractive buildings and ones like the ones above. The main street is full of shops we have all heard of, so it’s a nice place to have a walk.Пирея
  На около 12 км от центъра (последна спирка на метрото) е най-големото пристанище в Европа. Смесица от стари и не толкова привлекателни сгради и такива като тази на снимката горе. Главната улица е пълна с магазини, за които всички сме чували. Приятно място за разходка.

 • The National Park:
  This little paradise is quite close to the Syntagma square. There are over 15 000 different plants, a mini zoo and a few small lakes with turtles and ducks. A perfect place to cool down after you’ve had a walk in the districts Plaka or Monastiraki located nearby. Oh, and definitely bring an insect repellent with you!Националният парк
  Този малък рай е в близост до площад Синтагма. Там има над 15 000 различни растения, малък зоопарк и няколко малки езерца с патици и костенурки. Прекрасно място да се охладите след разходка в кварталите Плака или Монастираки в близост. О, и непременно си вземете спрей против комари!

And last, but by no means least, just EXPLORE! It is a wonderful city and there are beautiful & picturesque places literally around evrey corner. So may your days be sunny and hopefully not 40-degree hot!

И накрая – просто се отпуснете и разглеждайте! Прекрасен град е и има красиви и фотогенични места буквално зад всеки ъгъл. Така че дано дните ви са слънчеви, но не прекалено горещи!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *