Lifestyle

How to Feel Cosier During the Cold Seasons


dsc_0528Autumn has settled down and you probably miss the beautiful sunsets, the long beach walks, the mountain hikes, the warm sunny days, which you all assosiate with summer… School or work already feel indifferent to you. It is much colder, you are sick of what’s in your wardrobe. The gloomy weather makes you sad and unsatisfied. You feel utterly uninspired. Overall, you can’t say enough how much you miss the sunny days of June, July and August…

Is this scenario similar to your current mood? Don’t worry, I’ve got you covered. Here are a few ideas on how to make the new season feel welcomed both in your house and in your heart:

buzz-outline-star-icon

Есента окончателно е тук и вероятно ви липсват красивите залези, дългите разходки по плажа, походите в планината, топлите слънчеви дни на лятото… Училището или работата са ви безразлични. По-студено е. Писнало ви е от дрехите в гардероба ви. Мрачното време ви кара да сте тъжни и недоволни. Чувствате се сякаш ви липсва вдъхновение? Като цяло не можете да опишете колко много ви липсват слънчевите дни на юни, юли и август…

Дали този песимистичен сценарий донякъде се препокрива със сегашното ви настроение? Дори и така да е – имам решение на проблема. Ето няколко лесни идеи, които ще помогнат на новия сезон да се почувства добре дошъл както в дома ви, така и в сърцата ви:

  • Decorate the House for the Season / Украсете къщата според сезона

dsc_0226Place a few adorable pumpkins where you can see them every day, light some autumn-smelling candles, change the cushion covers with warm-toned ones, put some warm blankets so that people can use them to feel cosier. My grandma made this cover for the basket which I use to store my blankets in. You can do something similar or simply put a blanket on one of the sides of your sofa (which is everywhere on Pinterest). Also, it will be appropriate for Christmas decoration in less than a month, so get excited!

Поставете няколко тикви, където ще ги виждате всеки ден, запалете някоя свещ с аромат на есен, сменете калъфките на декоративните възглавници с такива в по-топли цветове, сложете одеяла там, където хората могат да се завият и да им стане по-уютно. Моята баба ми уши калъф за тази кошница, в която слагам пухкави завивки. Ако това ви се струва трудно, можете просто да метнете едно одеяло от едната страна на дивана (което го има навсякъде в Pinterest). Освен това след по-малко от месец ще бъде време за коледни декорации, така че можете да се вълнувате вече!

dsc_0152

  • Drink Something Warm / Пийнете нещо топло

It can be any warm drink you enjoy having. Tea, coffee, hot chocolate – they all have the ability to make you feel at least a little better. But next time have your drink treat yourself and put some extra honey (or whatever seasoning you like) and pour it into a nicer cup.

Може да бъде която и да е топла напика. Чай, кафе, топъл шоколад – всички имат способността да те накарат да се почувстваш поне една идея по-добре. Но следващият път се поглезете, като добавите допълнително мед (или каквото добавяте към напитката си) и я сипете в красива чаша.dsc_0212

  • Read a Nice Book / Прочетете хубава книга

You all know the benefits of reading, I won’t ramble about that. But sometimes we have to be reminded because of this busy lifestyle, which doesn’t let us have more “me-time”. At least once a week, have at least an hour to read a book you enjoy. Not only will you broaden your horisons, but also will boost your confidence (attaining knowledge has this tendency).

Всички знаете за плюсовете на четенето, затова няма да говоря за тях. Но понякога трябва това да ни се напомня заради натоварения ни начин на живот, който не ни позволява да имаме толкова лично време. Поне веднъж в седмицата обаче се опитайте да почетете поне малко от книга, която харесвате. Не само ще разширите кръгозора си, но и ще си вдигнете самочувствието, защото придобиването на знания прави именно това.

dsc_0211

  • And lastly, inspire yourselves! There is inpiration everywhere – on the streets, in the shops, in museums, galleries, books, magazines, on the Internet (particularly Pinterest). Every season has its charm and even though it’s not summer, you can always spice up your lifestyle in a way that you will truly enjoy! It’s up to you, cheries! 🙂
  • И накрая, черпете вдъхновение! Има го навсякъде – на улицата, в магазините, в музеите, галериите, книгите, списанията, в интернет (по-конкретно Pinterest). Всеки сезон има своя чар и дори да не е лято, винаги можете да подредите ежедневието си по начин, който на вас ви харесва! Всичко е в ръцете ви, шерита! 🙂

xoxo,

16 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.