DIY Back to School Supplies

DSC_0616Continuing my Back to school series, today I’m sharing some ideas on how to spice up your supplies and make studying a little more fun and colourful. I’ve prepared 3 DIYs: pencils, bookmarks and notebooks.
P.S. If you are searching for ideas to organise your life – here’s a DIY for Clothespin Reminders.

Продължавайки темата „Отново на училище“, днес ще ви покажа идеи как да разнообразите училищните си пособия, за да направите ученето поне малко по-цветно и забавно. Приготвила съм 3 „направи си сам“: за моливи, отбелязки за книги и тетрадки.
П.С.  Ако искате да си помогнете и с организацията, можете да изпробвате и това: Как да си направите организатор с щипки?

DSC_0550DIY: Washi Tape Pencils
Направи си сам: Моливи с цветно тиксоDSC_0528What you’ll need: / Какво ще ползваме:

 • pencils / моливи
 • washi tape / цветно тиксо
 • scissors / нощица

DSC_0529 DSC_0531

 1. Wrap the tape around the pecil if you want to create the following design.
  Обвийте в тиксо по показания начин, ако искате да получите този дизайн.

DSC_0533 DSC_0535 DSC_0536 DSC_0537

2) However, if you want you want to have the tape on the whole pencil, stick it vertically, as displayed above.
Но ако искате да покриете целия молив, залепете тиксото вертикално, както е показано по-горе.

Useful Tip: If the tape starts to unstick, use glue or regular tape to stick it back to your pencil.
Полезен съвет: Използвайте лепило или обикновено тиксо в случай, че цветното тиксо започне да се отлепя.

You can make tons of different versions, be creative!
Може да направите тонове различни варианти, бъдете креативни!

DSC_0552DSC_0548DIY: Bookmarks with Charms
Направи си сам: Отбелязки за книги с висулки DSC_0568What you’ll need: / Какво ще използваме:

 • ribbon / панделка
 • charms / висулки
 • scissors / ножица
 • hot glue gun / силиконово лепило

DSC_0543 DSC_0544Cut a desired length of the ribbon, take your charm and take the ribbon through its hole, glue the end, and you’re done!
Отрежете желана от вас дължина панделка, нанижете висулката на нея, залепете края на панделката с лепилото и готово!
DSC_0574

DSC_0612DIY: Notebook Design
Направи си сам: Дизайн върху тетрадкаDSC_0579What you’ll need: / Какво ще използваме:

 • plain notebook / обикновена тетрадка
 • old magazines / стари списания
 • scissors / ножица
 • triangle stencil / триъгълник шаблон
 • glue / лепило

DSC_0581 DSC_0582 DSC_0583 DSC_0584

1.Open your magazines and start searching for patterns you like. Using your stencil, cut a  triangle-shaped pattern and put it on your notebook. This will take a while but will certainly boost your creativity!

Отворете списанията си и започнете да търсите различни десени, които ви харесват. Като използвате шаблона, отрежете триъгълничета и ги сложете на тетрадката си. Това ще отнеме време, но със сигурност ще събуди изобретателността ви!

DSC_05862. Organise yourpattern of triangles on your notebook.
Подредете триъгълниците на тетрадката.

DSC_05873. Glue all pieces.
Залепете всички части.DSC_05924.Cut the excess.
Отрежете ненужното.DSC_0595Done! I’m more than sure it has turned out beautifully and is personalised to your own unique taste.
Готово! Повече от сигурна съм, че се е получило много красиво и направено по вашия собствен вкус.

DSC_0598What you’ll need: / Какво ще използваме:

 • notebook / тетрадка
 • washi tape / цветно тиксо
 • scissors / ножица
 • optional: cork (for the label) / незадължително: корк (за етикета)

DSC_0601 copy DSC_0605

 1. In my case, I didn’t like the desing on my notebook so I turned the cover over so I could work with this plain pink colour.
  В моя случай не ми хареса корицата на тетрадката ми и затова я обърнах, за да мога да работя с розовата й част.DSC_0606
 2. Here comes the fun part – simply stick wahsi tape wherever you want and the way you want it!
  Тук идва забавната част – просто залепете цветно тиксо както и където поискате!DSC_0607 DSC_0608DSC_0609
 3. For my label I used cork, cut a rectangular shape and stuck it to my notebook, an absolutely optional step.
  За етикета отрязах правоъгълик корк и го залепих за тетрадката – стъпка напълно по избор.

DSC_0610 DSC_0611 DSC_0612Make sure you send me photos of your own interpretations on twitter, facebook or intagram!

Изпратете ми снимки на вашите интерпретации в туитър, фейсбук или инстаграм!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *